Monthly archives: February 2016


Vormen van een smart city? Zorg voor een goede start

Keuze bij de start van een programma voor een smart city Veel steden of stedelijke regio’s streven naar de vorming van een smart city of valley. Ik beperkt me hier tot de eerste term, de smart city. Er zijn veel verschillende definities van dit concept in omloop. In deze tekst […]


Laat de vos niet op de kippen passen

Deze wijsheid speelt een belangrijke rol bij de hoorzittingen van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer, die onderzoek doet naar falen en verbeteren van ICT-projecten bij de overheid. De beeldspraak komt bij diverse hoorzittingen terug, maar komt oorspronkelijk uit een expertmeeting waarbij een van de gehoorde deskundigen vindt […]


Een digitale strategie gaat verder dan ICT

Veel bedrijven proberen verschillende ontwikkelingen in de ICT bij elkaar te brengen: sociale media, mobiele communicatie, data analytics, cloud. Voor bedrijven die in belangrijke mate digitale diensten aanbieden is dat een noodzaak. Voor deze bedrijven betekent de inzet van ICT niet een uitbreiding of verandering van bestaande dienstverlening, maar een […]